FTP. Backup Service.
Lagra företagets backuper externt. Säkert, tryggt och bekvämt!
Skydd mot brand, översvämning, stöld eller annan katastrof inom ert företag.

Ofta tänker vi på stöld, brand och vattenskador men dessa är trots allt ovanliga. Vanligaste orsaken till informationsförluster är hårdvarufel, programfel och den mänskliga faktorn. Många gånger går informationen att återskapa men det kostar i flera fall stora pengar och avbrottet betyder kundförluster och att företagets godwill skadas. Det förekommer ofta att backupmedia lämnas i samma rum som server/ dator och alltså gått förlorad av samma orsak som original informationen förlorats.
FTP. Backup Service minskar riskerna och ökar din säkerhet.